Apie Nhat Nam

Mokyklos Filosofija

Vietnamo kultūra ir pasaulėžiūra artimai susijusios su senąja Rytų šalių filosofija ir religija. Vietnamiečiai – lankstaus charakterio žmonės, lengvai prisitaikantys ir priimantys informaciją, todėl čia buvo asimiliuotos įvairiausios Rytų šalių filosofinės sistemos: konfucianizmas, daosizmas, budizmas, protėvių kultas ir kt. 

Nhat Nam mokykla yra universali sistema, aprėpianti ir kovinę, ir sveikatingumo, ir filosofinę kryptis. Per ilgus Nhat Nam mokyklos vystymosi amžius ją taip pat veikė įvairios Rytų filosofinės sistemos, kurių lydinys suformavo originalią mokyklos filosofiją.

Patį pavadinimą Nhat Nam sudaro du žodžiai, galimos kelios jų prasmės suvokimo versijos. Nhat reiškia susijungimą, vienybę, Nam – kryptį į pietus (žemę pietuose). Taip pat tai gali reikšti ir skaičius, kurie pagal Rytų skaičių teorijas laikomi palankiais žmogui. Kartais Nhat Nam verčiama kaip „jauna šaka“. Šis tradicinėms Rytų kovos menų mokykloms būdingas bruožas – akivaizdžios ir slaptosios reikšmės elementai – atsispindi ne tik Nhat Nam mokyklos pavadinime, bet ir jos atributikoje.

Mokyklos emblemoje pavaizduoti besikaunantys gyvatė ir kovinis gaidys. Tradiciškai gyvatė yra blogio, tamsos, pasyvumo, gyvuliško prado, žmogaus instinktų simbolis. O kovinis gaidys simbolizuoja gėrį, šviesą, aktyvumą, žmogaus pažinimo, tobulėjimo siekį. Kiekviename žmoguje nuolatos vyksta šių dviejų pradų kova.

Emblemoje vaizduojama, kad aukštesnysis dvasinis pradas kontroliuoja fizinį, tačiau jo nesunaikina, o kreipia tobulėti. Kova vyksta mėnulio disko fone – tai reiškia neprievartinius Nhat Nam mokyklos mokymo metodus. Juk saulė dažnai ne tik šviecia, bet ir karštai degina, sukelia sausras, ypač tokiose pietų šalyse kaip Vietnamas. Mėnulio šviesa visada tolygi ir švelni, ji neakina ir nedegina. Labai svarbu, kad kiekvienas žmogus pats suprastų tobulėjimo svarbą ir stengtųsi tai daryti – juk neįmanoma ugdyti žmogaus charakterio prievarta.

Dar vienas Nhat Nam mokyklos atributas – mokyklos vėliava. Pagal savo formą ir vaizduojamą simboliką vėliava išskirtinai tradicinė, vietnamietiška. Tokios vėliavos Vietname vadinamos dvasios vėliavomis. Vėliavos spalvos reiškia penkias stichijas, iš kurių (pagal Rytų kosmologiją) sudaryta visa visata. Tai reiškia, kad meistriškumas, igytas besimokant Nhat Nam, turi padėti ne tik kautis, bet ir spręsti įvairias gyvenimiškas problemas.

Ypatingą filosofinę reikšmę turi ir Nhat Nam pasisveikinimo ritualas TIAO. Tai nusilenkimas, išreiškiantis mokinio pagarbos ir klusnumo mokytojui jausmus. Kumštis, priglaustas prie atviro delno , atliekant šį gestą reiškia priešingų pradų AM (kin. In) ir ZONG (kin. Jan) vienybę, tai harmonijos ir atitikties tarp dangaus ir žemės, vandens ir ugnies būsena. Pridėdamas kumštį prie delno mokinys patvirtina mokytojui savo norą eiti visatos DAO (KELIU), gyventi ir veikti pagal pasaulio sukūrimo dėsnius, siekiant pasirinkto tikslo. Kadangi Nhat Nam mokykla yra susijusi su doroviniu auklėjimu ir dvasiniu tobulėjimu, čia teikiama reikšmė disciplinai, pagarbiam mokinio santykiui su mokytoju, jaunesniųjų su vyresniųjų, taip pat draugiškumo ir pagalbos bendraminčiams jausmų lavinimui.

Istorija

Vietnamo istorija siekia jau kelis tūkstantmečius. Per tą laiką Vietnamo žmonės patyrė gausybę karų ir konfliktų, ištvėrė savo karingųjų kaimynų kinų ir mongolų puolimus. Jiems teko kovoti už nepriklausomybę ir naujaisiais laikais – visų pirma, su prancūzų kolonistais, vėliau – su JAV kariuomene. Todėl kovos menai šios šalies kultūroje visais laikais vaidino ypač svarbų vaidmenį.

Vietnamo teritorijoje per amžius vystėsi tiek bendros su kinų kovos menais (ypač masinės kinų meistrų emigracijos metu, vykstant kultūrinei revoliucijai), tiek išskirtinai vietnamietiškos kovos menų rūšys. Labiausiai išskirtinos šios senuosius laikus menančios šeimyninės kovos menų mokyklos: Nhat Nam, Bak Šon, Vo Lak Chong, Kuan Ki Dao ir kt. Nhat Nam mokyklos praktikuojama sistema paplito už Vietnamo ribų. Nors Nhat Nam mokyklos vystymosi kelias buvo sudėtingas, ji neišnyko ir nevirto vien tik kovine sistema.

Nhat Nam mokykloje sutelkta įvairių kartų meistrų, siekusių harmoningai ugdyti ir derinti fizines ir dvasines žmogaus savybes, išmintis. Mokymasis Nhat Nam mokykloje pagristas paprastais ir racionaliais principais, susiformavusiais per ilgus mokyklos egzistavimo metus. Senovės meistrai sako: „Gerdamas vandenį, prisimink jo šaltinį,“ – taigi, negalima pamiršti, kad mokyklos meistrai ilgus amžius kaupė žinias krauju ir prakaitu.

Nhat Nam mokyklos tėvynė – Tiau-choan ir Tiau-ai žemės, senovėje būtent jose buvo užkirstas kelias kinų invazijai į Vietnamo pietus. Dėl istorinių priežasčių sudėtinga nusakyti tikslų šio kovos meno atsiradimo laiką ir pirmųjų įkūrėjų vardus. Nhat Nam minimas jau 13–14 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose. Šio originalaus kovos meno paslaptys ilgą laiką buvo žinomos tik nedaugeliui išrinktųjų. Dabartinio mokyklos vadovo Ngo Suan Bin dėka 20 amžiaus 9-ajame dešimtmetyje visiems kovos menų entuziastams buvo suteikta galimybė susipažinti su Nhat Nam kovos menu – buvo organizuojamos parodomosios programos, susitikimai su įvairių krypčių meistrais, pažintiniai ir mokomieji seminarai užsienyje. Tuo metu buvo parašyta ir išleista knygų apie Nhat Nam kovos meną, pasirodė įvairių publikacijų tiek Vietname, tiek ir kitose šalyse.

1990 m. mokyklos atstovai buvo pakviesti vesti seminarų Minske, vėliau Maskvoje. Lietuvoje su Nhat Nam kovos menu buvo susipažinta 1991 metais, atvykus dabartiniam mokyklos vadovui profesoriui Ngo Suan Bin ir vienam iš pirmųjų jo mokinių meistrui Čan Fu Ky (dabartiniam Lietuvos Nhat Nam federacijos kuratoriui). 1994 metais buvo įkurtas pirmasis Lietuvoje Vilniaus Nhat Nam klubas. Šiuo metu įvairiuose miestuose Lietuvoje veikia trys klubai, priklausantys Lietuvos Nhat Nam federacijai, įkurtai 1999 metais.

Mokyklos vadovas profesorius Ngo Suan Bin

Iki 20 a. 9-ojo dešimtmecio Nhat Nam Vietname egzistavo kaip šeimyninė kovos menų mokykla. Dabartinis Nhat Nam mokyklos vadovas profesorius Ngo Suan Bin gimė Nge-An provincijoje ir nuo pat vaikystės mokėsi kovos meno Nhat Nam paslapčių. Savo knygos „Kovos menas Nhat Nam“ I tome profesorius Ngo Suan Bin apie tuos laikus prisimena: „Man pasisekė – aš galėjau perimti didelę dalį senųjų kovos menų meistrų paslapčių; daugiau nei trečdalis šių paslapčių pastaraisiais dešimtmečiais buvo prarasta.“

Būtent profesoriaus Ngo Suan Bin dėka 9-ajame 20 a. dešimtmetyje visiems kovos menų entuziastams buvo suteikta galimybė susipažinti su Nhat Nam mokykla – buvo organizuojamos parodomosios programos, susitikimai su įvairių kovos menų meistrais, pažintiniai ir mokomieji seminarai užsienyje. Tuo metu buvo parašyta ir išleista knygų apie Nhat Nam kovos meną, pasirodė publikacijų tiek Vietname, tiek ir kitose šalyse. Apie šios veiklos tikslus profesorius Ngo Suan Bin rašo: „Tiriant, ieškant, konsultuojantis su senaisiais meistrais ir įvairių profesijų specialistais, man atsirado poreikis apibendrinti Nhat Nam patirtį, atrasti jos taikymo galimybes įvairiose žmogaus veiklos srityse – sporte, medicinoje, kultūroje.“

Kad tai nėra vien reklamos žodžiai, parodo paties profesoriaus Ngo Suan Bin gyvenimas: jis yra ne tik pripažintas Vietnamo kovos menų meistras, bet ir pasaulinio lygio tradicinės Rytų medicinos specialistas. Profesorius Ngo Suan Bin taip pat yra ir garsus dailininkas, jo parodos rengiamos Vietname ir kitose šalyse. Yra išleista keletas profesoriaus eilėraščių knygų. Profesorius Ngo Suan Bin parengė knygą ir apie Vietnamo kultūrą ir tradicijas.

Profesorius Ngo Suan Bin ne kartą lankėsi Lietuvoje, teigiamai įvertino pastangas plėtojant Nhat Nam kovos menų mokyklą mūsų šalyje. Ypač daug dėmesio profesorius Ngo Suan Bin skiria tam, kad Nhat Nam kovos menas būtų išsaugotas kaip vientisa fizinio ir dvasinio ugdymo sistema.

Lietuvos Nhat Nam federacija